Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > PUBLIKACJE WN UPJPII > Serie Wydawnicze > Hermeneutica et Judaica > Radość Słowa: Przekład i interpretacja Biblii [HeJ 4] - red. Roman Pindel, Ewa Wieczorek
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Radość Słowa: Przekład i interpretacja Biblii [HeJ 4] - red. Roman Pindel, Ewa Wieczorek
Radość Słowa18,00zł
Seria: Hermeneutica et Judaica
ISBN: 978-83-7438-265-6
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2011
Ilość stron: 172
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

Wstęp

Część I – TRANSLATORYKA, INTERPRETACJA I METODOLOGIA

Stanisław Koziara
Qvo vadis, polszczyzno biblijna? Współczesne przekłady Biblii na język polski w oczach językoznawcy

Marzena Maria Szurek
Inkulturacja czy dekulturacja? Cechy polskiego języka biblijnego w perspektywie dawnych i współczesnych przekładów Pisma Świętego

ks. Dariusz Dogondke
Znaczenie Septuaginty w przekładach z języka hebrajskiego na przykładzie słowa ḥērem

ks. Artur Sanecki SCJ
Autorytet Biblii jako podstawa wykładu moralnego

Ewa Wieczorek, Michał Zmuda
Podejście kanoniczne a metoda lingwistyczna w interpretacji natchnionych pism

Zofia Włodarczyk
Ogród biblijny drogą do pogłębionego rozumienia Biblii

Część II – ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

s. Elżbieta Natanaela Zwijacz OSU
Mojżesz – „wierny sługa w całym domu [Jahwe]” (por. Lb 12,6-8)

Anna Maria Wajda
Terminy zoologiczne w Psalmie 104 – rozumienie i poprawna interpretacja

Michał Wilk
Jeden dzień Jezusa w Kafarnaum? Analiza struktury literackiej i interpretacja Mk 1,21 – 2,12

Tomasz Białokurec
Miejsce jednostki retorycznej Rz 6,1 – 7,6 w dispositio Listu do Rzymian a jej rola w strategii argumentacji

Wiesław Chałupnik
Znaczenie terminów zbawiać i zbawienie w Liście do Hebrajczyków

Informacje o autorach
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2