Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > WYDAWNICTWA OBCE > Prawo / Prawo kanoniczne > Sprawy Nullitatis Matrimonii w najnowszym orzecznictwie Trybunału Roty Rzymskiej na przykładzie wybranych wyroków (2013-2019) - Wojciech Góralski
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Sprawy Nullitatis Matrimonii w najnowszym orzecznictwie Trybunału Roty Rzymskiej na przykładzie wybranych wyroków (2013-2019) - Wojciech Góralski
Sprawy Nullitatis Matrimonii w najnowszym orzecznictwie Trybunału Roty Rzymskiej na przykładzie wybranych wyroków (2013-2019) - Wojciech Góralski65,00zł
ISBN: 9788381275880
Miejsce wydania: Bernardium
Rok wydania: 2021
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
Prawidłowe rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw nullitatis matrimonii wnoszonych do trybunałów kościelnych (niemal wyłącznie z tytułów nieważności dotyczących zgody małżeńskiej) wymaga dobrej znajomości nie tylko kanonicznego prawa małżeńskiego, lecz również orzecznictwa Roty Rzymskiej, które – w myśl kan. 19 KPK – stanowi uzupełniające źródło prawa. Zgodnie zaś z art. 126 Konstytucji apostolskiej Pastor bonus Jana Pawła II wymieniony Trybunał ma służyć pomocą sądom niższych stopni jurysdykcji. Mając to na uwadze, Benedykt XVI (w przemówieniu do Roty Rzymskiej z 26 stycznia 2008 roku) zaapelował o wypracowanie odpowiednich środków, które jurysprudencję rotalną uczyniłyby skutecznie dostępną dla wszystkich pracowników kościelnego wymiaru sprawiedliwości.

Oddawana do rąk Czytelnika praca, wychodząc naprzeciw owej dyrektywie papieskiej, jest prezentacją (wraz z komentarzami) siedmiu wyroków Roty Rzymskiej w sprawach rozpoznanych z różnych tytułów dotyczących zgody małżeńskiej z lat 2013–2019.
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2