-75%

Analecta Cracoviensia 2014 t. 46

10,00 

Availability: Only 1 left in stock

SKU: 0209-08-64/46 - W Category: Tags: ,
ISSN

0209-0864

Rok wydania

2014

Ilość stron

363

Format

160×230 mm

SPIS TREŚCI:

TEOLOGIA
ks. Andrzej Dobrzyński
Od bierzmowania w życiu i posłudze pasterskiej Karola Wojtyły do
„bierzmowania dziejów” Jana Pawła II
(From confirmation in Karol Wojtyła’s life and ministry to the “great confirmation of history” completed by John Paul II)
Bartosz Grabowy
Główne Kościoły protestanckie w Polsce wobec kary śmierci
(Reformed Churches in Poland regarding capital punishment)
ks. Janusz Królikowski
Nadzieja w Jezusie Chrystusie
(Hope in Jesus Christ)
Paweł Machalski
Naród, pamięć i tożsamość w nauczaniu społecznym św. Jana Pawła II
(Nation, memory and identity in the social teaching of Saint John Paul II)
Marek Micherdziński
Zbawczy wymiar teokalii w Koranie a ikonoklazm islamu
(Salvific dimension of Theokalia in Koran and islamic iconoclasm)
ks. Wojciech Misztal
Globalizacja a dzieło stworzenia-zbawienia
(The globalization and the mystery of creation and salvation)
Tadeusz Panuś
Situation der Katechese in Europa zu Beginn des 21. Jhs. Nach der Veröffentlichung des Directorium catechisticum generale
(The situation of catechesis in Europe at the beginning of the 21st century. Following the publication of the General directory for catechesis)
Beata Stypułkowska
Katecheza biblijna w parafii skierowana do osób dorosłych
(Parochial Biblical catechesis intended for adults)
Patryk Szatan
Modlitewnik Nawojki. Studium źródłoznawcze
(The Prayer Book of Nawojka. Study over the source)

FILOZOFIA
Iwona Münter
Filozoficzne elementy poznania kontemplacyjnego
(The philosophical components of cognition contemplative)
ks. Adam Olszewski
Pewna krytyka teologii naturalnej
(A critique of natural theology)

HISTORIA
Grażyna Ryba
Święci z kościoła w Krasnem koło Rzeszowa. Przyczynek do badań nad twórczością Stefana Matejki
(The saints of the church in Krasne near Rzeszow. Contribution to the study of Stefan Matejko creativity)
Maciej Sadowski CSsR
Mit powstańczej legendy kard. Albina Dunajewskiego
(The myth of insurgent legend of Cardinal Albin Dunajewski)

PEDAGOGIKA
Ajda Šuligoj
Examining teachers’ perceptions about specific characteristics of twice exceptional students

PRAWO KANONICZNE
ks. Jan Dyduch
Organizacja i awanse naukowe w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
(Organization and scientific promotions in the Pontifical University of John Paul II in Krakow)
ks. Piotr Kroczek
Czy prawodawca potrzebuje wyobraźni?
(Does a legislator need imagination?)

CHRONICA
kard. Zenon Grocholewski
List do Redaktora Naczelnego „Analecta Cracoviensia”
ks. Adam Kubiś
Droga do świętości Jana Pawła II. Wspomnienie byłego rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
The Canonization of the University Patron: The 617st Academic Year at the Pontifical University of John Paul II in Krakow

Dodano do koszyka0
There are no products in the cart!
Kontynuuj zakupy
0
    0
    Twój koszyk
    koszyk jest pustyWróć do zakupów
    Scroll to Top