MAŁOCHA Joanna

Kult męczennic Chionii, Ireny i Agape z Tesaloniki na przestrzeni dziejów

39,00 

Availability: In stock

SKU: 9788363241353 Categories: , Tags: ,
Weight 425 g
Dimensions 23 × 16 cm
ISBN

9788363241353

Author

MAŁOCHA Joanna

Publisher

Miejsce wydania

Kraków

Ilość stron

276

Format

Książka w miękkiej oprawie

Niniejsza praca ma charakter systematycznej analizy znanych współcześnie świadectw kultu św. św. Chionii, Irenie i Agape — macedońskich męczennic z czasów Dioklecjana. W zasadniczej mierze opiera się ona na szeroko rozumianych źródłach pisanych (włączając w to zabytki epigrafiki), powstałych na przestrzeni od IV do XIX stulecia w zachodnim i wschodnim kręgu kulturowym. Przy czym najobszerniejsze z analizowanych tekstów zostały — wraz z autorskimi tłumaczeniami — załączone do pracy w formie aneksów. W miarę potrzeb przywołano również najistotniejsze dzieła sztuki, związane z postaciami greckich świętych i datowane na okres od średniowiecza do baroku. W toku analizy uwzględniono także zagadnienie istnienia dwóch wersji historii męczennic oraz problem błędnej identyfikacji hagiograficznej greckich świętych z postaciami o takich samych imionach. Całość rozważań posłużyła natomiast do udzielenia odpowiedzi na dodatkowe pytanie czy — wbrew postulatom części badaczy (m.in. P. Brown’a, M. Eliade, E. Gibbon’a) — rozwój kultu męczenników mógł następować niezależnie od inicjatywy możnych protektorów, działających z pobudek ekonomiczno-politycznych.

SPIS TREŚCI

Wstęp

 1. Dzieje świętych Chionii, Ireny i Agape w świetle tradycji i badań hagiograficznych oraz materialne świadectwa rozwoju ich kultu
  1.1. Święte Chionia, Irena i Agape w świetle tradycji
  1.2. Stan badań nad historią świętych Chionii, Ireny i Agape oraz rozwojem ich kultu
  1.3. Wybrane materialne świadectwa rozwoju kultu świętych Chionii, Ireny i Agape
 1. Pozaliturgiczne świadectwa pisane kultu świętych Chionii, Ireny i Agape
  2.1. Greckie ‹acta martyrum› świętych Chionii, Ireny i Agape
  2.2. Łacińskie ‹passio› świętych Chionii, Ireny i Agape
  2.3. Święte Chionia, Irena i Agape w dziełach poetyckich, dramaturgicznych i hagiograficznych
 1. Liturgiczne świadectwa pisane kultu świętych Chionii, Ireny i Agape ze wschodniego i zachodniego kręgu kulturowego
  3.1. Święte Chionia, Irena i Agape w kalendarzach liturgicznych i formularzach mszalnych
  3.2. Adnotacje na temat świętych Chionii, Ireny i Agape w martyrologiach zachodnich
  3.3. Adnotacje na temat świętych Chionii, Ireny i Agape w synaksariach i menologiach wschodnich
 1. Epigraficzne świadectwa kultu świętych Chionii, Ireny i Agape
  4.1. Rzymskie ‹tituli sepulcrales› z imionami Chionii, Ireny i Agape
  4.2. Freski z S. Martino ai Monti — przykład epigraficznego świadectwa rozwoju kultu świętych Chionii, Ireny i Agape w zachodnim kręgu kulturowym
  4.3. Freski kapadockie — przykład epigraficznego świadectwa rozwoju kultu świętych Chionii, Ireny i Agape we wschodnim kręgu kulturowym

Zakończenie
Aneksy
Abstrakt
Abstract
Bibliografia

Dodano do koszyka0
There are no products in the cart!
Kontynuuj zakupy
0
  0
  Twój koszyk
  koszyk jest pustyWróć do zakupów
  Scroll to Top