-39%
PĘKOWSKA Joanna

Odkupieńczy wymiar duchowości i misji Zgromadzenie Misjonarek św. Antoniego Marii Klareta

20,00 

Availability: In stock

SKU: 978-83-7438-430-8 Categories: , Tags: ,
ISBN

978-83-7438-430-8

Miejsce wydania

Kraków

Rok wydania

2015

Ilość stron

278

Format

A5

Author

PĘKOWSKA Joanna

Publisher

SPIS TREŚCI:

Wstęp

ROZDZIAŁ 1
ZARYS TEOLOGII ODKUPIENIA

1.1. Odkupienie w Biblii
1.1.1. Stary Testament
1.1.2. Nowy Testament
1.2. Patrystyczna interpretacja odkupienia
1.2.1. Ojcowie apostolscy i apologeci
1.2.2. Tradycje greckie
1.2.3. Tradycje łacińskie
1.3. Średniowieczny wkład w teologię odkupienia
1.3.1. Teoria zadośćuczynienia św. Anzelma z Canterbury
1.3.2. Synteza św. Tomasza z Akwinu
1.4. Odkupienie w ujęciu Magisterium Kościoła
1.4.1. Odkupienie przynoszące usprawiedliwienie w teologii Soboru Trydenckiego
1.4.2. Historycznozbawcze ujęcie odkupienia w nauce Soboru Watykańskiego II
1.4.3. Odkupienie jako treść ewangelizacji w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi
1.4.4. Personalistyczny wymiar odkupienia w ujęciu encykliki Redemptor hominis
1.5. Odkupienie w niektórych współczesnych kierunkach myśli teologicznej
1.5.1. Horyzontalny wymiar odkupienia w nowej teologii politycznej Johanna Baptista Metza
1.5.2. Wyzwalająca moc odkupienia w teologii wyzwolenia
1.5.3. Koncepcja staurologiczna Karla Rahnera
1.5.4. Integralna wizja tajemnicy odkupienia w teologii Wacława Hryniewicza
1.5.5. Odkupienie w perspektywie ekoteologii

ROZDZIAŁ 2
ODKUPIEŃCZY WYMIAR DUCHOWOŚCI ZGROMADZENIA MISJONAREK ŚW. ANTONIEGO MARII KLARETA

2.1. Odkupienie w patrymonium duchowym zgromadzenia
2.1.1. Pojednanie z Ojcem
2.1.2. Wyzwolenie w Jezusie
2.1.3. Uświęcenie w Duchu Świętym
2.2. Naśladowanie Jezusa Misjonarza i Odkupiciela
2.2.1. Powołanie do udziału w dziele odkupienia
2.2.2. Konfiguracja z Jezusem historycznym
2.2.3. Upodobnienie się do Chrystusa Odkupiciela
2.3. Konsekracja zakonna – realizacja daru odkupienia
2.3.1. Przymierze miłości oblubieńczej
2.3.2. Paschalny, prorocki i eklezjalny wymiar konsekracji
2.4. Rady ewangeliczne – droga ku „nowemu stworzeniu”
2.4.1. Czystość dla królestwa – zaproszenie do miłości i gościnności
2.4.2. Ewangeliczne ubóstwo – zaproszenie do komunii z ubogimi
2.4.3. Odkupieńcze posłuszeństwo – zaproszenie do dyspozycyjności i dialogu
2.5. Wspólnota – miejsce realizacji daru odkupienia
2.5.1. Trynitarny model wspólnoty klaretyńskiej
2.5.2. Jedność w różnorodności
2.5.3. Wzrastanie w komunii

ROZDZIAŁ 3
OD KUPIEŃCZY WYMIAR MISJI ZGROMADZENIA MISJONAREK ŚW. ANTONIEGO MARII KLARETA

3.1. Uczestnictwo w misji Kościoła
3.1.1. W jedności z Kościołem powszechnym i lokalnym
3.1.2. W służbie nowej ewangelizacji
3.1.3. Nieustanne odczytywanie znaków czasu
3.2. Głoszenie słowa
3.2.1. Uniwersalizm misyjny
3.2.2. Ewangelizacja ubogich
3.3. Posługa miłości
3.3.1. Dzieła miłosierdzia
3.3.2. Ewangelizacja a promocja ludzka
3.4. Nowe „areopagi” misji zgromadzenia
3.4.1. Otwarcie na wielkie dialogi
3.4.2. Odpowiedzialność za dzieło stworzenia
3.4.3. Komunia ze świeckimi

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
WYKAZ SKRÓTÓW

Dodano do koszyka
There are no products in the cart!
Kontynuuj zakupy
0
    0
    Twój koszyk
    koszyk jest pustyWróć do zakupów
    Scroll to Top