KRÓLIKOWSKI Janusz

Syn Boży i nasz zbawiciel: Studia chrystologiczne

28,00 

Availability: In stock

SKU: 978-83-7438-561-9 Categories: , Tag:
Series

Ministerium Expositionis

ISBN

978-83-7438-405-6

Miejsce wydania

Kraków

Rok wydania

2014

Ilość stron

233

Format

B5

Author

KRÓLIKOWSKI Janusz

Publisher

[NAGRODA FENIKS 2019]

SPIS TREŚCI:
WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ I
MAŁA KATECHEZA O JEZUSIE CHRYSTUSIE

˙ 1. Wierzymy w Jezusa Chrystusa
˙ 2. Syn Boży
˙ 3. Który się począł z Ducha Świętego
˙ 4. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek
˙ 5. Życie Jezusa
˙ 6. Chrystus umarł za nas
˙ 7. Prawdziwie zmartwychwstał
˙ 8. Powróci w chwale

ROZDZIAŁ II
JEZUS CHRYSTUS – SYN BOŻY

˙ 1. Dwa oblicza Jezusa Chrystusa
˙ 2. Świadectwo czynów Chrystusa o Jego bóstwie
˙ 3. Świadectwo słów Jezusa o Jego synostwie Bożym
˙ 4. Świadectwo pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej
Zakończenie

ROZDZIAŁ III
SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM

˙ 1. Dzieje i wcielenie Słowa
˙ 2. Wcielenie i zbawienie
˙ 3. Wcielenie a praktyka chrześcijańska

ROZDZIAŁ IV
KOSMICZNE KRÓLOWANIE CHRYSTUSA

˙ 1. Król dusz czy Król wszechświata?
˙ 2. Królowanie Chrystusa nad stworzeniem
˙ 3. Królowanie przez wcielenie odkupieńcze
˙ 4. Zasięg królowania Chrystusa
˙ 5. Pierworodny jako Ostateczny

ROZDZIAŁ V
JEZUS CHRYSTUS OBJAWIA CZŁOWIEKA CZŁOWIEKOWI

˙ 1. Człowiek początku XXI wieku
˙ 2. Aktualność Jezusa Chrystusa
˙ 3. Nauczanie Kościoła
˙ 4. Wspólnie z Chrystusem wobec samotności
˙ 5. Wspólnie z Chrystusem wobec innych

ROZDZIAŁ VI
W DRODZE ZA CHRYSTUSEM

˙ 1. Chrześcijaństwo – „droga za Chrystusem”
˙ 2. W drodze za Chrystusem – w jaki sposób?
˙ ˙ ˙ 2.1. Święty Augustyn – pod znakiem pokory
˙ ˙ ˙ 2.2. Święty Grzegorz z Nazjanzu – przeżyć imiona Chrystusa
˙ ˙ ˙ 2.3. Święty Bonawentura – cnoty ewangeliczne
˙ ˙ ˙ 2.4. Nikolaos Kabasilas – życie w Chrystusie
˙ ˙ ˙ 2.5. Włodzimierz Sołowjow – w świetle zmartwychwstania
˙ ˙ ˙ 2.6. Dietrich Bonhoeffer – naśladowanie
˙ ˙ ˙ 2.7. Karl Rahner – konkretna relacja
˙ 3. W drodze za Chrystusem dzisiaj
˙ ˙ ˙ 3.1. „Treść” drogi za Chrystusem
˙ ˙ ˙ 3.2. „Forma” drogi za Chrystusem
Zakończenie

ROZDZIAŁ VII
JEDNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

ROZDZIAŁ VIII
FRAGMENT O JEZUSIE CHRYSTUSIE POŚREDNIKU

ROZDZIAŁ IX
JEZUS CHRYSTUS ŚWIĘTEGO TOMASZA Z AKWINU

ROZDZIAŁ X
JEZUS CHRYSTUS JEDYNY ZBAWICIEL I PYTANIA O ZBAWIENIE NIECHRZEŚCIJAN

˙ 1. Z historii problemu
˙ 2. Przełom II Soboru Watykańskiego
˙ 3. Pogłębienia dokonane przez papieża Jana Pawła II
˙ 4. Możliwość teologiczna
˙ 5. Głosić Chrystusa Zbawiciela

ROZDZIAŁ XI
CHRYSTOLOGIA DZISIAJ

˙ 1. Potrzeba chrystologii
˙ 2. Aktualne pytania pod adresem chrystologii
˙ ˙ ˙ 2.1. Inkulturacja
˙ ˙ ˙ 2.2. Dialog międzyreligijny
˙ ˙ ˙ 2.3. Absolutny charakter chrześcijaństwa
˙ ˙ ˙ 2.4. Formy pośredniczenia zbawczego
˙ 3. Ukierunkowania zawarte w deklaracji Dominus Iesus
˙ ˙ ˙ 3.1. Pełnia i wypełnienie objawienia w Jezusie Chrystusie
˙ ˙ ˙ 3.2. Słowo i Duch w ekonomii zbawienia
˙ ˙ ˙ 3.3. Jedyność i powszechność zbawienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa
˙ ˙ ˙ 3.4. Pośredniczenie eklezjalne

ROZDZIAŁ XII
MYSTERIA VITAE CHRISTI A POSZUKIWANIA WSPÓŁCZESNEJ CHRYSTOLOGII

˙ 1. Obiektywna postać objawienia: „Słowo stało się ciałem”
˙ 2. Wymagania współczesnej chrystologii
˙ ˙ ˙ 2.1. Twierdzenia chrystologiczne powinny być sprawdzalne
˙ ˙ ˙ 2.2. Twierdzenia chrystologiczne powinny pochodzić z historii Jezusa
˙ 3. Gdzie jest teologia życia Jezusa?
˙ 4. Możliwy kształt teologii życia Jezusa Chrystusa i Jego poszczególnych misteriów

ROZDZIAŁ XIII
CO TO ZNACZY, ŻE BÓG MA SYNA?

˙ 1. Problem
˙ 2. Filozofia hellenistyczna wobec bóstwa Chrystusa
˙ 3. Transcendencja Boga
˙ 4. Historyczność (przygodność) Chrystusa
˙ 5. Refleksja chrześcijańska
˙ ˙ ˙ 5.1. Jezus Logos
˙ ˙ ˙ 5.2. Hellenizacja
˙ ˙ ˙ 5.3. Sobór Nicejski (325 r.)
˙ ˙ ˙ 5.4. Aktualność dogmatu z Nicei
˙ ˙ ˙ 5.5. Chrystus-Absolut
˙ 6. Chrześcijański obraz Boga
˙ ˙ ˙ 6.1. Przebóstwienie
˙ 7. Język dogmatyczny
Zakończenie

ROZDZIAŁ XIV
EUROPA I JEZUS CHRYSTUS

˙ 1. Europejskie wyzwania
˙ 2. Czym jest Europa?
˙ 3. Niektóre elementy chrześcijańskie w tożsamości europejskiej
˙ ˙ ˙ 3.1. Nowy obraz człowieka
˙ ˙ ˙ 3.2. Świadomość historyczna
˙ ˙ ˙ 3.3. Wizja moralności
˙ ˙ ˙ 3.4. Wizja państwa
˙ 4. Przyszłość Europy

WYKAZ PIERWODRUKÓW

Dodano do koszyka0
There are no products in the cart!
Kontynuuj zakupy
0
    0
    Twój koszyk
    koszyk jest pustyWróć do zakupów
    Scroll to Top