PRACA ZBIOROWA

Encyklopedia Ekumenizmu w Polsce (1964-2014)

79,00 

Redakcja: Józef Budniak, Zygfryd Glaeser, Tadeusz Kałużny, Zdzisław J. Kijas

Availability: Na stanie

SKU: 978-83-7438-498-8 Kategoria: Tag:
Miejsce wydania

Kraków

Rok wydania

2016

Ilość stron

560

Format

B5

Autor

PRACA ZBIOROWA

SPIS TREŚCI:

WYKAZ SKRÓTÓW
WSTĘP

CZĘŚĆ I: OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ EKUMENII

Rozdział I: Początki i rozwój ruchu ekumenicznego w Polsce
( ks. Zygfryd Glaeser, Karol Karski, Zdzisław J. Kijas OFMConv )
1. Inicjatywy pozakatolickie w Polsce
1.1. Ukonstytuowanie się Polskiej Rady Ekumenicznej
1.2. Działalność Polskiej Rady Ekumenicznej
2. Inicjatywy rzymskokatolickie w Polsce
2.1. Kształtowanie się rzymskokatolickich struktur ekumenicznych w Polsce
2.2. Współpraca z Kościołami zrzeszonymi w Polskiej Radzie Ekumenicznej
2.3. Problematyka ekumeniczna na synodach Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce

Rozdział II: Aktualne struktury ekumeniczne w Polsce
( ks. Zygfryd Glaeser, Karol Karski, Zdzisław J. Kijas OFMConv )
1. Polska Rada Ekumeniczna
2. Komisja/Rada Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu
3. Instytuty, katedry i centra ekumeniczne w Polsce
3.1. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
3.2. Instytut Ekumeniczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
3.3. Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
3.4. Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego
3.5. Katedra Teologii Ekumenicznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
3.6. Inne ośrodki i centra ekumeniczne o charakterze naukowym

Rozdział III: Duchowe aspekty polskiej ekumenii
( ks. Józef Budniak, Tadeusz Kałużny SCJ, Zdzisław J. Kijas OFMConv )
1. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
2. Światowy Dzień Modlitwy Kobiet
3. Ekumeniczne Dni Biblijne
4. Rekolekcje, spotkania i pielgrzymki ekumeniczne
5. Wspólne użytkowanie miejsc kultu

Rozdział IV: Międzywyznaniowe dialogi doktrynalne w Polsce
( ks. Wojciech Hanc, ks. Zygfryd Glaeser )
1. Dialog na temat chrztu
1.1. Dialogi bilateralne na temat chrztu
1.2. Dialog multilateralny na temat chrztu
2. Dialog na temat małżeństw mieszanych
3. Dialog na temat zachowania dzieła stworzenia
4. Dialog na temat świętowania dnia Pańskiego
5. Inne dialogi międzywyznaniowe
5.1. Dialog rzymskokatolicko-adwentystyczny
5.2. Dialog Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym

Rozdział V: Praktyczne formy działalności ekumenicznej w Polsce
( ks. Józef Budniak, Zdzisław J. Kijas OFMConv )
1. Duszpasterstwo parafialne
2. Współpraca ekumeniczna w katechezie
3. Działalność charytatywna
4. Współpraca na płaszczyźnie społecznej i kulturowej
5. Ekumeniczny przekład Biblii

CZĘŚĆ II: SYLWETKI POLSKICH EKUMENISTÓW

ANEKSY

A. Struktury ekumeniczne w Polsce
Aneks 1: Prezydium i Zarząd PRE
Aneks 2: Komisje Statutowe PRE
Aneks 3: Oddziały Regionalne PRE
Aneks 4: Komisja/Rada Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu
Aneks 5: Zespoły ds. Dialogu Ekumenicznego
Aneks 6: Diecezjalni referenci ds. ekumenizmu (Kościół Rzymskokatolicki)
Aneks 7: Animatorzy ekumenizmu w Polsce
Aneks 8: Strony internetowe Kościołów chrześcijańskich i instytucji ekumenicznych w Polsce

B. Dokumenty Kościołów chrześcijańskich i instytucji ekumenicznych w Polsce
Aneks 9: Statut PRE
Aneks 10: Konferencja Episkopatu Polski, Regulamin Komisji Episkopatu do spraw Ekumenizmu
Aneks 11: Komisja Episkopatu do spraw Ekumenizmu, Instrukcja dla referentów względnie kierowników diecezjalnych ośrodków ekumenicznych
Aneks 12: Komisja Episkopatu do spraw Ekumenizmu, Wytyczne programowe w sprawie ekumenicznej formacji w seminariach duchownych i fakultetach teologicznych w Polsce
Aneks 13: Komisja Episkopatu do spraw Ekumenizmu, Ramowy program wykładów nt. „Zagadnienia ekumeniczne” (dla studentów teologii)
Aneks 14: Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa
małżeństw o różnej przynależności kościelnej (11 marca 1987 r.)
Aneks 15: II Polski Synod Plenarny (1991), Kościół katolicki w Polsce na drodze ekumenizmu

C. Dokumenty dialogów ekumenicznych w Polsce
Aneks 16: Jedność Ducha w spójni pokoju. Odezwa na 400-lecie Ugody Sandomierskiej . Dokument dialogu luterańsko-reformowanego
(Warszawa, 14 kwietnia 1970 r.)
Aneks 17: Deklaracja braterskiej współpracy . Dokument dialogu reformowano-metodystycznego (Ostróda–Warszawa, kwiecień 1990 r.)
Aneks 18: Deklaracja współpracy . Dokument dialogu luterańsko-metodystycznego (Warszawa, kwiecień–maj 1994 r.)
Aneks 19: Sakrament chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu trzeciego tysiąclecia (Warszawa, 23 stycznia 2000 r.)
Aneks 20: Małżeństwo chrześcijańskie osób o różnej przynależności wyznaniowej . Deklaracja Kościołów w Polsce na początku trzeciego tysiąclecia (projekt dokumentu z 10 maja 2011 r.)
Aneks 21: Wspólne przesłanie do narodów Polski i Rosji (Warszawa, 17 sierpnia 2012 r.)
Aneks 22: Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia (Warszawa, 16 stycznia 2013 r.)
Aneks 23: Apel Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli (Warszawa, 20 stycznia 2015 r.)

Bibliografia
Indeks osobowy
Indeks rzeczowy

Dodano do koszyka
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0
    0
    Twój koszyk
    koszyk jest pustyWróć do zakupów
    Przewiń do góry