PAŁASIŃSKI Paweł

Filozofia woli i czasu: Hanny Buczyńskiej-Garewicz interpretacja filozofii Fryderyka Nietzschego

40,00 

Availability: Na stanie

SKU: 978-83-7438-793-4 Kategoria: Tag:
ISBN

978-83-7438-793-4

Miejsce wydania
Rok wydania

2019

Ilość stron

358

Format

145×205 mm

Autor

PAŁASIŃSKI Paweł

SPIS TREŚCI:

Podziękowania
WSTĘP

Rozdział I. FILOZOFIA FRYDERYKA NIETZSCHEGO – PRÓBA OPISU NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ

1. Wola mocy
1.1. Wola mocy a wartości
1.2. Wola mocy jako życie
1.3. Metafizyczne znaczenie woli mocy
1.4. Podsumowanie

2. Prawda
2.1. Poznanie człowieka
2.2. Czym jest prawda dla Nietzschego
2.3. Dążenie do prawdy jako początek nihilizmu
2.4. Podsumowanie

3. Nihilizm
3.1. Pochodzenie nihilizmu
3.2. Nihilizm jako proces historyczny
3.2.1. Cztery okresy rozwoju nihilizmu
3.2.2. Sokrates i św. Paweł – korzenie nihilizmu
3.3. Przeciwdziałanie nihilizmowi jako wyzwanie dla filozofa
3.4. Podsumowanie

4. Wieczny powrót tego samego
4.1. Największy ciężar myśli o wiecznym powrocie
4.2. Wizja i zagadka wiecznego powrotu
4.2.1. Pierwsza część wizji
4.2.2. Druga część wizji
4.2.3. Zdrowiejący
4.3. Mechanistyczna wizja świata
4.4. Podsumowanie

5. Przewartościowanie wszystkich wartości
5.1. Idea nadczłowieka w filozofii Nietzschego
5.1.1. Kim jest nadczłowiek
5.1.2. Nadczłowiek a „ostatni człowiek”
5.1.3. Nadczłowiek a wartości
5.2. Idea afirmacji
5.3. Dionizyjskość
5.4. Podsumowanie

Rozdział II. FRYDERYKA NIETZSCHEGO FILOZOFIA CZASU I WOLI – INTERPRETACJA HANNY BUCZYŃSKIEJ-GAREWICZ

1. Czasowość woli mocy
1.1. Dwie różne wole – Nietzsche i Schopenhauer
1.2. Diachronia woli
1.2.1. Teraźniejszość
1.2.2. Przeszłość
1.2.3. Przyszłość
1.3. Wolność woli – samodeterminacja
1.4. Uwagi krytyczne
1.5. Podsumowanie

2. Prawda woli tworzącej czas
2.1. Prawdomówność Nietzschego
2.2. Warstwa krytyczna rozważań Nietzschego o prawdzie
2.2.1. Prawda idealizmu kontra prawda świata dionizyjskiego
2.2.2. (Nie)prawda nauki
2.3. Warstwa kreatywna rozważań Nietzschego o prawdzie
2.3.1. (Nie)klasyczne rozumienie prawdy
2.3.2. Perspektywiczny relatywizm prawdy
2.4. Uwagi krytyczne
2.5. Podsumowanie

3. Nihilizm wobec czasu
3.1. Wola negująca
3.2. Nihilista
3.2.1. Resentyment
3.2.2. Fragmentaryczność „ostatniego człowieka”
3.3. Nihilizm a czas
3.4. Uwagi krytyczne
3.5. Podsumowanie

4. Wieczny powrót chwili
4.1. Jak rozumieć Nietzschego koncepcję wiecznego powrotu?
4.1.1. Wieczny powrót jako koncepcja metafizyczna
4.1.2. Wieczny powrót jako mądrość życia
4.2. Czas i wola powrotu
4.2.1. Reafirmująca wola powrotu
4.2.2. Kolisty czas woli
4.3. Wieczny powrót jako chwila i wieczność
4.4. Uwagi krytyczne
4.5. Podsumowanie

5. Przewartościowany stosunek woli do czasu
5.1. Nadczłowiek jako przeciwieństwo dzisiejszego człowieka
5.1.1. Niejasna wizja nadczłowieka
5.1.2. Wartości nadczłowieka
5.2. Amor fati
5.3. Dionizyjskość
5.4. Uwagi krytyczne
5.5. Podsumowanie

Rozdział III. INTERPRETACJA BUCZYŃSKIEJ-GAREWICZ A WYBRANE INTERPRETACJE FILOZOFII NIETZSCHEGO

1. Różne oblicza woli mocy
1.1. Martina Heideggera ontologiczna interpretacja woli mocy a interpretacja Buczyńskiej-Garewicz
1.1.1. Heideggera interpretacja woli mocy
1.1.2. Porównanie Heideggera i Buczyńskiej-Garewicz interpretacji woli mocy
1.2. Karla Jaspersa interpretacja woli mocy a wykładnia Buczyńskiej-Garewicz
1.2.1. Interpretacja woli mocy Jaspersa
1.2.2. Porównanie Jaspersa i Buczyńskiej-Garewicz interpretacji woli mocy
1.3. Gillesa Deleuze’a dynamiczno-antydialektyczna interpretacja woli mocy a wykładnia Buczyńskiej-Garewicz
1.3.1. Deleuze’a interpretacja woli mocy
1.3.2. Różnica między interpretacjami Deleuze’a a Buczyńskiej-Garewicz
1.4. Podsumowanie

2. Prawda i poznanie człowieka
2.1. Arthura C. Danto analityczna interpretacja Nietzscheańskiej prawdy a interpretacja Buczyńskiej-Garewicz
2.1.1. Danto analityczna interpretacja Nietzscheańskiej prawdy
2.1.2. Porównanie interpretacji prawdy u Danto i Buczyńskiej-Garewicz
2.2. Karla Jaspersa interpretacja prawdy a wykładnia Buczyńskiej-Garewicz
2.1.1. Pasja woli prawdy – interpretacja Jaspersa
2.2.2. Pasja woli prawdy a prawdomówność Nietzschego – porównanie interpretacji Jaspersa i Buczyńskiej-Garewicz
2.3. Metoda genealogiczna Michela Foucaulta a Buczyńskiej-Garewicz interpretacja Nietzscheańskiej koncepcji prawdy
2.3.1. Metoda genealogiczna w ujęciu Foucaulta
2.3.2. Porównanie interpretacji Foucaulta i Buczyńskiej-Garewicz
2.4. Podsumowanie

3. Problem z nihilizmem
3.1. Heideggerowska interpretacja nihilizmu a wykładnia Buczyńskiej-Garewicz
3.1.1. Nihilizm metafizyki – interpretacja Heideggera
3.1.2. Nihilizm metafizyki a nihilizm wobec czasu – porównanie interpretacji Heideggera i Buczyńskiej-Garewicz
3.2. Maksa Schelera interpretacja resentymentu a wykładnia Buczyńskiej-Garewicz
3.2.1. Resentyment w ujęciu Schelera
3.2.2. Porównanie Schelera i Buczyńskiej-Garewicz interpretacji resentymentu
3.3. Nihilizm w interpretacji Gillesa Deleuze‘a a wykładnia Buczyńskiej Garewicz
3.3.1. Reaktywne stawanie się – interpretacja Deleuze’a
3.3.2. Porównanie Deleuze’a i Buczyńskiej-Garewicz interpretacji nihilizmu
3.4. Podsumowanie

4. Wieczne powroty
4.1. Wieczny powrót w interpretacji Martina Heideggera a wykładnia Buczyńskiej-Garewicz
4.1.1. Jedność woli mocy i wiecznego powrotu – interpretacja Heideggera
4.1.2. Porównanie Heideggera i Buczyńskiej-Garewicz interpretacji wiecznego powrotu tego samego
4.2. Interpretacja wiecznego powrotu tego samego przez Pierre’a Klossowskiego a wykładnia Buczyńskiej-Garewicz
4.2.1. Błędne koło wiecznego powrotu – interpretacja Klossowskiego
4.2.2. Porównanie interpretacji Klossowskiego i Buczyńskiej-Garewicz
4.3. Wieczny powrót tego samego w interpretacji Gillesa Deleuze’a a wykładnia Buczyńskiej-Garewicz
4.3.1. Wieczny powrót jako byt selektywny – interpretacja Deleuze’a
4.3.2. Porównanie Deleuze’a i Buczyńskiej-Garewicz interpretacji wiecznego powrotu
4.4. Podsumowanie

Dodano do koszyka0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0
    0
    Twój koszyk
    koszyk jest pustyWróć do zakupów
    Scroll to Top