Folia Historica Cracoviensia 2017 t. 23 nr 2

30,00 

Availability: Na stanie

SKU: 0867-8294/23/2 Kategoria: Tag:
ISSN

0867-8294

Rok wydania

2018

Ilość stron

526

Format

160×230 mm

Contents

COMMENTATIONES ET DISSERTATIONES

Stanisław AUGUSTYNEK
Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911–2007) – pierwszy arcybiskup metropolita Lusaki
Cardinal Adam Kozłowiecki SJ (1911–2007), the first Metropolitan Archbishop of Lusaka

Jan BULAK
Between the landlord, the commune chief and the priest… The conflict between the commune chief and priests in the 1860s and 1870s in a village near Krakow
Między panem wójtem i plebanem… Konflikt wójtowsko-plebański w latach 60. i 70. XIX wieku w podkrakowskiej wsi

Grzegorz CHAJKO
The Residence of Lviv Archbishops of the Latin Rite Obroszyn (Obroshyne) near Lviv in the years 1885–1923. A source edition of inventories
Pałac arcybiskupów lwowskich obrządku łacińskiego w Obroszynie koło Lwowa w latach 1885–1923. Edycja źródłowa inwentarzy

Paulina CHEŁMECKA
Obrazy ze scenami legend o św. Mikołaju w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Kwestia proweniencji i wykonawcy
The paintings involving scenes from the legends about St. Nicholas in the repertory of The Princes Czartoryski Museum in Krakow. The issue of provenance and authorship

Krzysztof DUDA
A contribution to the history of Polish science and culture or on the recovered archives of Józef Rostafiński (1850–1928)
Przyczynek do historii nauki i kultury polskiej, czyli o odnalezionych archiwaliach Józefa Rostafińskiego (1850–1928)

Iwo HRYNIEWICZ, Dawid MACHAJ
Students’ Innocent Fun Religious Riots and Rites of Passage in 16th Century Cracow
Żacząt igrzyska niewinne. Tumulty religijne i rytuały przejścia w XVI-wiecznym Krakowie

Joanna LUBECKA
Between fear and hope – searching for a new role of united Germany in the international arena. An outline of the debates among politicians and intellectuals in the early 1990s
Między obawą a nadzieją – poszukiwanie nowej roli zjednoczonych Niemiec na arenie międzynarodowej. Zarys debaty wybranych polityków i intelektualistów w pierwszej połowie lat 90.

Magdalena ŁANUSZKA
Salvator Mundi: a late-gothic canvas from Cracow after a lost Early-Netherlandish painting. A suggested new dating and possible identification of the donor
Salvator Mundi: późnogotyckie płótno z Krakowa, wzorowane na niezachowanym obrazie niderlandzkim. Propozycja nowego datowania oraz identyfikacji fundatora

Joanna MAŁOCHA
Technological and iconographic analysis of medieval tiles of the Lipowiec castle
Analiza technologiczno-ikonograficzna średniowiecznych kafli z zamku Lipowiec

Jan Gustaw ROKITA
Iconographic remarks on the medal by Luis Varoú from the year 1677 (?) commemorating the person of John III Sobieski, commissioned by the authorities of the city of Gdańsk
Uwagi ikonograficzne na temat medalu autorstwa Luisa Varoú z 1677 (?) roku upamiętniającego osobę Jana III Sobieskiego, wybitego na zlecenie władz miasta Gdańska

Janusz SMOŁUCHA
Ambrogio Contarini and his journey to the East. The circumstances of establishing Venetian and Polish diplomatic contacts with Persia in the second half of the 15th century
Ambrogio Contarini i jego podroż na Wschód. Okoliczności nawiązania kontaktów dyplomatycznych przez Wenecję i Polskę z Persją w drugiej połowie XV wieku

Ks. Bogdan STANASZEK
Repression of communist authorities against Rev. Jan Wiącek, a Radom parish priest
Represje władz komunistycznych wobec radomskiego proboszcza ks. Jana Wiącka

Ks. Rafał SZCZUROWSKI
The Enlightenment and Counter-Enlightenment in the age of the Kingdom of Poland. The polemics between Father Karol Surowiecki and minister Stanisław Kostka Potocki
Oświecenie i kontroświecenie czasów Królestwa Polskiego. Polemika o. Karola Surowieckiego z ministrem Stanisławem Kostką Potockim

Ks. Szymon TRACZ
A visible sign of invisible grace. The so-called Żywiec ensemble in the treasury of the Wawel Cathedral in light of source and iconographic studies
Widzialny znak niewidzialnej łaski. Tzw. komplet żywiecki w skarbcu katedry na Wawelu w świetle badań źródłowych i ikonograficznych

Piotr TYLEC
Surveillance of the Sandomierz diocese clergy in the light of a document of the Kielce Voivodeship Police Headquarters of 6 October 1961.
Inwigilacja duchowieństwa diecezji sandomierskiej w świetle dokumentu KW MO w Kielcach z dnia 6 października 1961 roku.

Michał WENKLAR
Between the defence of freedom and the road to revolution. The teacher’s strike of 1937
Między obroną wolności a drogą do rewolucji. Strajk nauczycielski 1937 roku

RECENSIONES

Olga Miriam PRZYBYŁOWICZ
Wojciech Jastrzębiec: dyplomata i arcybiskup. Konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego pod patronatem biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza i burmistrza miasta Marka Bronkowskiego, Sandomierz, 23–24 maja 2016 roku.

Dodano do koszyka0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0
    0
    Twój koszyk
    koszyk jest pustyWróć do zakupów
    Scroll to Top