KLUZ Marek, MŁYŃSKI Józef, OLEJNIK Bogumiła

Społeczne konteksty rodziny. Prawo – polityka społeczna – wychowanie

34,00 

Availability: Na stanie

SKU: 9788374389266 Kategoria: Tagi: ,
Waga 390 g
Wymiary 23 × 16 cm
ISBN

978-83-7438-926-6

Autor

KLUZ Marek, MŁYŃSKI Józef, OLEJNIK Bogumiła

Wydawca

Rok wydania

2023

Format

Książka w miękkiej oprawie

Ilość stron

246

Monografia Społeczne konteksty rodziny podejmuje tematykę w trzech aspektach: prawa, polityki społecznej i wychowania. Punktem wyjścia jest prawo do zawarcia małżeństwa konkordatowego przez wiernego Kościoła katolickiego w Polsce, możliwość zawarcia małżeństwa kanonicznego bez skutków cywilnych. W dalszej części podejmuje problematykę przestrzegania zasad moralnych w działalności politycznej, rolę kary w procesie wychowania i kształtowania osobowości dziecka w rodzinie i szkole oraz wpływu współczesnych migracji zarobkowych na więź małżeńską i rodzinną z uwzględnieniem skutków pozytywnych i negatywnych rozłąki w małżeństwie i rodzinie. Druga część dotyczy zagadnień społecznych, socjalnych uwarunkowań życia rodzinnego osób u kresu życia, opieki i komunikacji w usługach społecznych, pracy socjalnej rozumianej jako obszaru wsparcia społecznego rodziny dysfunkcyjnej, bezpieczeństwa socjalnego rodziny w obszarze polityki społecznej oraz pracy socjalnej w strukturze zarządzania pomocą społeczną. W ostatniej części podjęty został społeczny wymiar egzystencji ludzkiej w procesie wychowania. Zarysowano także analizę pracy i wychowania jako wyraz troski o człowieka. Ponadto wskazano na wychowanie do fundamentalnych wartości społecznych i moralnych w rodzinie stanowiących wyzwanie dla współczesnej cywilizacji.

Spis treści

Wstęp

ROZDZIAŁ I
Prawo do zawarcia małżeństwa konkordatowego w Polsce
1. Małżeństwo konkordatowe w Polsce
2. Warunki konieczne do zawarcia małżeństwa konkordatowego
3. Pouczenie nupturientów na etapie przygotowania bezpośredniego

ROZDZIAŁ II
Możliwość zawarcia małżeństwa kanonicznego bez skutków cywilnych
1. Obowiązek uzyskania skutków cywilnych przy zawieraniu małżeństwa kanonicznego
2. Możliwe sytuacje stanowiące wyjątek od ogólnej zasady
3. Wolność wyboru sposobu zawarcia małżeństwa a obowiązek uzyskania skutków cywilnych

ROZDZIAŁ III
Przestrzeganie zasad moralnych w działalności politycznej
1. Człowiek celem życia politycznego
2. Demokracja a wartości
3. Konieczność edukacji i formacji politycznej

ROZDZIAŁ IV
Rola kary w procesie wychowania i kształtowania osobowości dziecka w rodzinie i szkole
1. Znaczenia kary w egzystencji młodego człowieka
2. Kara jako część procesu wychowania i formowania osobowości dziecka w rodzinie
3. Kara jako część procesu wychowania i kształtowania osobowości dziecka w szkole
ROZDZIAŁ V
Wpływ współczesnych migracji zarobkowych na więź małżeńską i rodzinną
1. Migracja za pracą w świetle nauczania kościoła
2. Religijno-moralne skutki rozłąki w małżeństwie i rodzinie
3. Próby przeciwdziałania negatywnym skutkom wyjazdów zarobkowych w małżeństwie i rodzinie.

ROZDZIAŁ VI
Osoby u kresu życia – opieka i komunikacja w usługach społecznych
1. Opieka osób starszych u kresu życia
2. Komunikacja sztuką (talentem) nawiązania kontaktu z osobą u kresu życia
3. Pracownik socjalny w roli opiekuna osób starszych

ROZDZIAŁ VII
Praca socjalna płaszczyzną wsparcia społecznego rodziny dysfunkcyjnej
1. Rodzina podmiotem wsparcia społecznego.
2. Obszary wsparcia rodziny przez pracę socjalną
3. Zadania pracownika socjalnego na rzecz wsparcia rodziny

ROZDZIAŁ VIII
Pracownik socjalny zasobem bezpieczeństwa socjalnego rodziny
1. Bezpieczeństwo socjalne w literaturze przedmiotu
2. Praca socjalna w bezpieczeństwie społecznym
3. Zasoby osobowe i społeczne pracownika socjalnego

ROZDZIAŁ IX
Praca socjalna w strukturze zarządzania pomocą społeczną
1. Podstawowa terminologia: praca socjalna, zarządzanie, pomoc społeczna
2. Struktura organizacji w pomocy społecznej
3. Funkcje pracownika socjalnego w pomocy społecznej
4. Zadania pracownika socjalnego w pomocy społecznej

ROZDZIAŁ X
Praca i wychowanie wyrazem troski o człowieka
1. Praca naturalnym środowiskiem osobowego i społecznego rozwoju człowieka
2. Rodzina naturalnym środowiskiem wychowania do pracy
3. Szkoła istotnym środowiskiem wychowania do pracy
4. Rola zakładu pracy, instytucji państwowych i Kościoła w wychowaniu do pracy

ROZDZIAŁ XI
Wychowanie do fundamentalnych wartości moralnych w rodzinie wyzwaniem cywilizacji
1. Współczesne zjawisko permisywizmu w wychowaniu moralnym człowieka
2. Wychowanie do człowieczeństwa i miłości.
3. Wychowanie do prawdy, wolności i odpowiedzialności
4. Wychowanie sumienia i ludzkiej płciowości

Zakończenie
Bibliografia
Abstrakt
Abstract

Dodano do koszyka0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0
    0
    Twój koszyk
    koszyk jest pustyWróć do zakupów
    Scroll to Top